Základní škola Lísek 1994-2017

0

OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Z organizačních a provozních důvodů budou mít žáci školy ve čtvrtek  22. 12.  2016   ř e d i t e l s k é   v o l n o. Tento den rovněž nebude v provozu školní družina a nebude poskytováno stravování ve školní jídelně.

0

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme na Dny otevřených dveří, které se budou konat ve dnech 6. a 7. prosince. Prosíme, abyste k příchodu a odchodu využívali přestávek mezi vyučovacími hodinami: 8,30 – 8,40 h. 9,25 – 9,45 h. 10,30 – 10,40 h. 11,25 – 11,35...