Základní škola Lísek 1994-2017

0

Informace k zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče, milí předškoláčci,   zveme vás k zápisu do 1. ročníku, který se v naší škole bude konat ve středu 12. dubna 2017 od 14.00 do 16.00 hodin Informace o organizaci a průběhu zápisu: Formální část – podání žádosti...

0

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 zápis do 1. ročníku se bude v naší škole konat ve středu 12. dubna 2017. Bližší informace budou zveřejněny během měsíce března. Dle § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě...