Kategorie: Aktuálně

Pondělí 16. 9. – Úvodní třídní schůzka

Úvodní třídní schůzka se koná v pondělí 16. 9. v 16,30 hodin. Na programu bude projednání organizačních a provozních záležitostí + informace o některých změnách v tomto školním roce. Srdečně zveme.

27. a 28. června – ředitelské volno

Z organizačních  důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na dny 27. a 28. 6. 2019   ř e d i t e l s k é   v o l n o. Tyto dny rovněž nebude v provozu...

Pozvánka na informativní schůzku

PROGRAM: organizační změny ve výuce a provozu ŠD v důsledku změny financování RŠ nabídka spolupráce při organizaci volnočasových aktivit seznámení s plánem stavebních úprav budovy školy dotazy

Konzultace o prospěchu a chování žáků

Konzultace o prospěchu a chování žáků proběhnou v pondělí 15. 4. od 14, 00 do 16, 30 hodin formou tripartity  (trojstranné jednání, setkání tří stran: učitel – rodič – žák). Všechny srdečně zveme.

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče, milí předškoláci, ZŠ Lísek vás zve k ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2019/2020, který se  bude konat ve středu 3. dubna 2019 od 13, 00 do 17, 00 hod. Informace o organizaci a průběhu zápisu: Formální část –...

OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na dny 3. a 4. 1. 2019   ř e d i t e l s k é   v o l n o Tento den rovněž...