JAK_I

V rámci operačního programu Jan Amos Komenský byl naší škole schválen projekt ZŠ LÍSEK JAK I s registračním číslem: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005519.
Doba trvání projektu: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025.
Výše podpory: 390 828 Kč.

Realizací projektu se zaměříme na rozvoj těchto oblastí:

  • personální podpora
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  • inovativní vzdělávání žáků a účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči žáků a účastníků zájmového vzdělávání a spolupráce s veřejností.

PDF plakát Publicita – formát A3 ke stažení