ŠABLONY III

V rámci OP VVV Výzva č. 02_20_080 – Šablony III – mimo hlavní město Praha byla škole schválena projektová žádost s názvem “ ZŠ Lísek Šablony III” registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020825

Výše podpory: 227 458 Kč

Doba realizace projektu: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023

Realizací projektu se zaměříme na podporu těchto oblastí:

  • Personální podpora (školní asistent)
  • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání výukových metod s využitím informačních technologií (ICT).
  • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky (projektový den mimo školu, projektový den ve škole).
  • Zájmové a rozvojové aktivity –  klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub.

Plakát k projektu – PDF