Fotogalerie 2021/2022

Výlet do horácké galerie

Noc ve školní družině

Bramborový den

Exkurze do Prahy

Tvořivá dílna

Výlet do parku MIRAKULUM

Projektový den „Škola hrou“

Vánoční besídka

Projektový den – VIDA Brno

Bystřicko čte dětem – beseda se spisovatelem J. Benešem