Charakteristika školy

 

Profilace, vzdělávací nabídka

Právní subjekt ZŠ Lísek vykonává činnost:

  • základní školy neúplné – 1. – 3. ročník v 1 třídě
  • školní družiny

Organizace vyučování:

Začátek vyučování – 8:00 hod.

Vyučovací hodina – 45 minut, učitelé mají možnost učit též v blocích

Přestávky – po každé vyučovací hodině 10 minut

– po 2. vyuč. hodině 20 minut

Škola vychází z dlouhodobé tradice existence v obci a je svou rodinnou atmosférou vhodným prostředím pro vzdělávání v počátečním období prvního stupně a vstup dětí do výchovně vzdělávacího procesu  základního školství. Odtud také vychází název ŠVP – „Otvíráme bránu…“, bránu nových zkušeností, poznatků a dovedností. Přirozeně zdravé prostředí, založené na příznivém sociálním klimatu, podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků a rozvoj jejich osobností.