EU - MATERIÁLY

eu materialy

Seznam Aj – 1. sada

Seznam Aj – 2. sada

Seznam ICT – 1. šablona

Seznam ICT – 2. šablona

 

INFORMACE O PROJEKTU:

PROJEKT INOVACE VÝUKY NA ZŠ LÍSEK realizovaný v rámci EU PENÍZE ŠKOLÁM OP VK, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2990

 

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.
Naše škola si z nabízených šablon klíčových aktivit zvolila tyto:
II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků – 1 x
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – 2 x
I/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit
III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
Datum zahájení projektu: 11. 8. 2011
Datum ukončení projektu: 10. 2. 2014
Rozpočet projektu celkem: 346 178 Kč

Dne 2. 4. 2014 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projetu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100% poskytnuté částky dotace, jsou výdaje vynaložené na jejich dosažení považovány za způsobilé.