Podpora polytechnické výchovy

V rámci programu „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina“ získala naše škola dotaci ve výši 20 110 Kč na nákup konstrukčních stavebnic ROTO  – UNIVERSAL, které využije v různých vzdělávacích oblastech k rozvoji klíčových kompetencí žáků stanovených ŠVP školy.