KRÁSNÉ PRÁZDNINY - ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍSEK 1994-2017

Oznámení o udělení ředitelského volna

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů dne 30. 6. 2017 ředitelské volno.

ZŠ Lísek děkuje…

Velice děkujeme za podporu školy formou finančního sponzorského daru ve výši 5 700 Kč, který jsme dostali od mládeže pořádající loňské krojované hody v Lísku. Peníze jsme vložili do školního DF a budou využity na další aktivity dětí.