ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍSEK 1994-2024

OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Ředitelka školy vyhlašuje z organizačních a provozních důvodů  (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na den 29. 9.  2023 ředitelské volno. Tento den rovněž nebude v provozu školní družina a nebude poskytováno stravování ve školní jídelně.

Zápis do 1. ročníku – pozvánka

Vážení rodiče, milí předškoláčci, ZŠ Lísek vás zve k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024, který se  bude konat ve středu 12. dubna  od 13.30 do 16.30 hod. Informace o organizaci a průběhu zápisu: Formální část – podání...

ŠKOLA NANEČISTO 

Základní škola Lísek zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat 7. února 2023 v 7.30 – 10. 30 hodin. Přijďte se seznámit s výukou, prostředím školy a vyzkoušet si některé činnosti jako přípravu...

Nabídka zaměstnání v ZŠ Lísek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍSEK, okres Žďár nad Sázavou Lísek 80, 592 45 nabízí zaměstnání na pracovní pozici školnice/uklízečka na částečný úvazek s nástupem od 1. 1. 2023 Platové zařazení a ohodnocení dle  katalogu prací a platných státních tarifních tabulek. Zájemci  se mohou...

Oznámení o udělení ředitelského volna

Z organizačních a provozních důvodů budou mít žáci školy (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) 18. 11.  2022    ř e d i t e l s k é   v o l n o. Tento den rovněž...

Oznámení o udělení ředitelského volna

Ředitelka školy vyhlašuje (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na den 30. 6. 2022 pro žáky ZŠ Lísek, okres Žďár nad Sázavou ředitelské volno z organizačních a provozních důvodů. Školní rok 2021/2022 zakončíme ve středu 29. 6. 2022