ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍSEK 1994-2019

OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na dny 3. a 4. 1. 2019   ř e d i t e l s k é   v o l n o Tento den rovněž...

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

3. a 4. 12. 2018 vždy od 7, 45 – 11, 25 hodin se v naší škole konají DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ určené rodičům žáků, kteří mají zájem seznámit se s průběhem výuky jednotlivých předmětů. K příchodu a odchodu využívejte prosím přestávky...

Konzultační hodiny

POZVÁNKA na konzultační hodiny o prospěchu a chování žáků, které se budou konat v pondělí 19. 11. ve 14, 00 – 16, 00 hodin.

NOC V DRUŽINĚ – TOTO LETÍ ČESKÉ STOLETÍ

V pátek 26.10. 2018  se uskuteční již tradiční noc v družině. Letos ji zaměříme na oslavu 100. výročí založení naší republiky Sraz: v 17,30h ve ŠD Program: Pohádkové čtení: Josef Čapek: Jak pejsek s kočičkou slavili 28. října! Na základě...