Zápis do 1. ročníku – pozvánka

Vážení rodiče, milí předškoláčci,

ZŠ Lísek vás zve k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024,
který se  bude konat
ve středu 12. dubna  od 13.30 do 16.30 hod.

Informace o organizaci a průběhu zápisu:

Formální část – podání žádosti o přijetí a ostatní náležitosti (s sebou rodný list dítěte nebo alespoň RČ).

Motivační část – rozhovor s dítětem, zjišťování řečových schopností a komunikativních dovedností dítěte (děti mohou mít připravenou básničku nebo písničku), sledování znalosti základních číselných a matematických pojmů, orientace v řadě čísel 1 – 10, prostorové a časové pojmy, barvy.

V případě, že zákonný zástupce žádá pro své dítě odklad školní docházky, je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a  odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa nejpozději do 30. 4. 2022.

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v tomto termínu k zápisu dostavit, kontaktujte ředitelku školy na tel. č.: 730 120 881, 731 875 331

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!

Zobrazit další články...