OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na dny

9. 6.,  10. 6. a 11. 6.  2021  ř e d i t e l s k é   v o l n o.

Tyto dny rovněž nebude v provozu školní družina a nebude poskytováno stravování ve školní jídelně.

 

Děkuji za pochopení
Mgr. Jiřina Kabrdová,  ředitelka školy

Zobrazit další články...