NÁVRAT K PREZENČNÍ FORMĚ VÝUKY od 12. dubna 

Od pondělí 12. 4. je žákům naší školy umožněna osobní přítomnost na vzdělávání. Výuka bude probíhat beze změn podle běžného rozvrhu hodin v provizorních prostorách ŠD, a to včetně předmětu Náboženství (poprvé 12.4.).
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je škole uložena povinnost 2x týdně žáky testovat Ag testy (bude probíhat každé pondělí a čtvrtek) bezprostředně po příchodu žáka do školy.
I nadále trvá pro všechny děti povinnost nosit ve škole chirurgickou roušku (prosíme, aby měly u sebe vždy alespoň dva kusy).

Zobrazit další články...