Informace k zápisu do 1. ročníku

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce proběhne v důsledku vládních protiepidemických opatření s upuštěním od některých tradičních postupů tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých.

 

Zápis se skuteční se v termínu od 6. dubna 2020 do 23. dubna 2021 a bude organizován

bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Podání žádosti o přijetí

Žádost o přijetí a Zápisní list si můžete vytisknout po stažení z aktivního odkazu nebo v oddílu dokumenty na webových stránkách školy www.zslisek.cz, popřípadě si je vyzvednout v  kanceláři školy dne 14. 4. nebo 15. 4. (13.00 – 16. 00). Upozornění: školní kancelář se nyní z provozních důvodů přechodně nachází v budově hasičské zbrojnice (bývalá pošta).

Způsob doručení vyplněných formulářů škole může proběhnout následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy 5zpmpf6 (oskenované podepsané dokumenty vložené jako přílohy),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání  14. 4. nebo 15. 4. ve 13.00 – 16.00 hodin. Prosíme vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
  5. osobní podání v jiném termínu po předchozí domluvě s ředitelkou školy (tel.: 730 120 881).

Další informace

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Vám bude doručeno poštou.

Rodiče, kteří by chtěli žádat pro své dítě odklad školní docházky, se dostaví osobně. Je vhodné, aby s sebou měli doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud nám to situace dovolí, pro děti bychom motivační část zápisu zorganizovali v náhradním termínu.

Případné nejasnosti a dotazy můžete zasílat k vyřízení na email: zs.lisek@seznam.cz, popřípadě telefonovat na číslo: 730 120 881, kde jsem k dispozici po – pá od 8,00 do 15, 00 hodin.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Jiřina Kabrdová, ředitelka školy

 

Zobrazit další články...