Informace k zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,
milí předškoláčci,

 

zveme vás k zápisu do 1. ročníku, který se v naší škole bude konat
ve středu 12. dubna 2017
od 14.00 do 16.00 hod
in

Informace o organizaci a průběhu zápisu:

Formální část – podání žádosti o přijetí a ostatní náležitosti (vzít si s sebou rodný list dítěte nebo alespoň RČ).

Motivační část – rozhovor s dítětem, zjišťování řečových schopností a komunikativních dovedností dítěte (děti mohou mít připravenou básničku nebo písničku), sledování znalosti základních číselných a matematických pojmů, orientace v řadě čísel 1 – 10, prostorové a časové pojmy, barvy.


V případě, že zákonný zástupce žádá pro své dítě
odklad školní docházky, je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a doporučujícím posouzením odborného lékaře (pediatra)
nebo klinického psychologa nejpozději do 30. 4. 2017.


V případě, že se z vážných důvodů nemůžete v tomto termínu
k zápisu dostavit, kontaktujte ředitelku školy
na tel. č.: 566 551 846, 739 062 820.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.

Zobrazit další články...