ŠABLONY II

V rámci OP VVV Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha byla škole schválena projektová žádost s názvem„Projekt II ZŠ Lísek“ registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.018_063/0010953

Výše podpory: 458 514 Kč

Doba realizace projektu: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021

Realizací projektu se zaměříme na podporu těchto oblastí v ZŠ a ŠD:

  • Personální podpora (školní asistent)
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky)
  • Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ (zapojení ICT technika do výuky v ZŠ, využití ICT ve vzdělávání v ZŠ)
  • Extrakurikulární a rozvojové aktivity v ZŠ (projektový den ve škole, projektový den mimo školu)
  • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností (komunitně osvětová setkávání)
  • Zájmové a rozvojové aktivity ve ŠD (kluby pro účastníky ŠD – klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub)

Plakát k projektu – PDF