Fotogalerie 2019/2020

Projektový den ve ŠD (Projekt II ZŠ Lísek) “S country tanci do stodoly”

Muzeum v Bystřici n. P.

Projektový týden “Vánoce přicházejí”

Projekt II ZŠ Lísek – spolupráce s odborníkem ve ŠD – DĚTSKÁ JÓGA

Projektový den mimo školní družinu “Chleba s máslem”

Křest knihy Zdeňky Šiborové, návštěva Městské knihovny v Bystřici n. P.

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠD – MOBILNÍ ZVĚŘINEC + NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

TABLETY VE VÝUCE

PUTOVÁNÍ ZA SMÍRČÍMI KAMENY

PROJEKTOVÝ ZELENINOVÝ DEN