Fotogalerie 2019/2020

Projektový den mimo školní družinu “Chleba s máslem”

Křest knihy Zdeňky Šiborové, návštěva Městské knihovny v Bystřici n. P.

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠD – MOBILNÍ ZVĚŘINEC + NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

TABLETY VE VÝUCE

PUTOVÁNÍ ZA SMÍRČÍMI KAMENY

PROJEKTOVÝ ZELENINOVÝ DEN