ŠABLONY I

Škola získala dotaci ve výši 224 805 Kč na realizaci projektu
„Projekt ZŠ Lísek“, reg. č.: „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003799“ podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019.

Plakát k projektu