Školní družina

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací činnosti včetně možnosti přípravy na vyučování, příležitostné zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací činnosti a otevřené nabídky spontánních činností.

Činnosti vykonávané školní družinou se uskutečňují formou pravidelné denní docházky (nejméně čtyři dny v týdnu po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích měsíců), pravidelné docházky (nejméně jedenkrát za dva týdny) nebo nepravidelné a příležitostné docházky. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitelka školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

Provozní doba ŠD při ZŠ Lísek:

ranní provoz (probíhá v budově ZŠ): denně 6. 45 – 7.45 h.

odpolední provoz:

Po: 11.45 – 16.00 h.

Út: 12.45 – 16.00 h.

St: 11.45 – 16.00 h.

Čt: 11.45 – 16.30 h.

Pá: 11.45 – 16.00 h.

Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 18 účastníků.

Odhlášení obědů v případě nepřítomnosti žáka ve školní družině zajišťují rodiče. Na oběd jdou žáci školní družiny v doprovodu vychovatelky.

Výše stanovené úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na částku 600 Kč ročně se splatností poloviční částky 300 Kč za 1. pololetí v měsíci září a za 2. pololetí v měsíci únoru.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Roční plán školní družiny 2023-2024


FOTOGALERIE ŠKOLNÍ DRUŽINY:


MASOPUST 2021

LYŽAŘSKÝ MINIKURZ

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER