Školní družina

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

“Hýbeme se!”

“Malý přírodovědec”

“Malujeme a tvoříme”

 

Provozní doba ŠD při ZŠ Lísek:

Po: 12.00 – 15.00 h.

Út: 13.00 – 15.00 h.

St: 12.00 – 15.00 h.

Čt: 12.00 – 15.00 h.

Pá: 12.00 – 15.00 h.

Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 18 účastníků.

Odhlášení obědů v případě nepřítomnosti žáka ve školní družině zajišťují rodiče. Na oběd jdou žáci školní družiny v doprovodu vychovatelky.

Výše stanovené úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na částku 400 Kč ročně se splatností poloviční částky 200 Kč za 1. pololetí v měsíci září a za 2. pololetí v měsíci únoru.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠD 2018-2019


FOTOGALERIE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

LYŽAŘSKÝ MINIKURZ

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER