27. a 28. června – ředitelské volno

Z organizačních  důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

na dny 27. a 28. 6. 2019   ř e d i t e l s k é   v o l n o.

Tyto dny rovněž nebude v provozu školní družina a nebude poskytováno stravování ve školní jídelně.

 

                                                     Mgr. Jiřina Kabrdová, ředitelka školy

Zobrazit další články...