ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍSEK 1994-2019

OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na dny 3. a 4. 1. 2019   ř e d i t e l s k é   v o l n o Tento den rovněž...