ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍSEK 1994-2020

Pozvánka na informativní schůzku

PROGRAM: organizační změny ve výuce a provozu ŠD v důsledku změny financování RŠ nabídka spolupráce při organizaci volnočasových aktivit seznámení s plánem stavebních úprav budovy školy dotazy

Konzultace o prospěchu a chování žáků

Konzultace o prospěchu a chování žáků proběhnou v pondělí 15. 4. od 14, 00 do 16, 30 hodin formou tripartity  (trojstranné jednání, setkání tří stran: učitel – rodič – žák). Všechny srdečně zveme.

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče, milí předškoláci, ZŠ Lísek vás zve k ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2019/2020, který se  bude konat ve středu 3. dubna 2019 od 13, 00 do 17, 00 hod. Informace o organizaci a průběhu zápisu: Formální část –...

OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na dny 3. a 4. 1. 2019   ř e d i t e l s k é   v o l n o Tento den rovněž...

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

3. a 4. 12. 2018 vždy od 7, 45 – 11, 25 hodin se v naší škole konají DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ určené rodičům žáků, kteří mají zájem seznámit se s průběhem výuky jednotlivých předmětů. K příchodu a odchodu využívejte prosím přestávky...

Konzultační hodiny

POZVÁNKA na konzultační hodiny o prospěchu a chování žáků, které se budou konat v pondělí 19. 11. ve 14, 00 – 16, 00 hodin.

NOC V DRUŽINĚ – TOTO LETÍ ČESKÉ STOLETÍ

V pátek 26.10. 2018  se uskuteční již tradiční noc v družině. Letos ji zaměříme na oslavu 100. výročí založení naší republiky Sraz: v 17,30h ve ŠD Program: Pohádkové čtení: Josef Čapek: Jak pejsek s kočičkou slavili 28. října! Na základě...