ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍSEK 1994-2019

Pondělí 16. 9. – Úvodní třídní schůzka

Úvodní třídní schůzka se koná v pondělí 16. 9. v 16,30 hodin. Na programu bude projednání organizačních a provozních záležitostí + informace o některých změnách v tomto školním roce. Srdečně zveme.

27. a 28. června – ředitelské volno

Z organizačních  důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na dny 27. a 28. 6. 2019   ř e d i t e l s k é   v o l n o. Tyto dny rovněž nebude v provozu...

Pozvánka na informativní schůzku

PROGRAM: organizační změny ve výuce a provozu ŠD v důsledku změny financování RŠ nabídka spolupráce při organizaci volnočasových aktivit seznámení s plánem stavebních úprav budovy školy dotazy