ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍSEK 1994-2021

Úvodní třídní schůzka

Úvodní třídní schůzka se koná v pondělí 14. 9. v 16.30 hodin. Na programu bude volba zástupce rodičů do školské rady na další tříleté období, projednání organizačních a provozních záležitostí, základní informace k používání aplikace TEAMS (pro zájemce). Srdečně zveme.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – důležité informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce...

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle...

Dny otevřených dveří

10. a 11. 12. 2019 vždy od 7, 45 – 11, 25 hodin se v naší škole konají DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ určené rodičům žáků, kteří mají zájem seznámit se s průběhem výuky jednotlivých předmětů. K příchodu a odchodu využívejte prosím přestávky...

Adopce na dálku

V závěru minulého školního roku jsme se díky Centru Narovinu, které pro nás připravilo projektový den ve škole, zapojili do programu „Adopce afrických dětí – pomoc na dálku“. Za finančního přispění Obce Lísek jsme  částkou 7 200 Kč zajistili školní docházku...

Oznámení o udělení ředitelského volna

Z organizačních důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na dny 31. 10.  a  1.  11.  2019   ř e d i t e l s k é   v o l n o. Tyto dny rovněž...

Noc v družině na téma „DŽUNGLE ZVÍŘAT“

V pátek 25. 10. 2019 se bude konat již tradiční noc v družině. Tématem letošního roku bude Džungle zvířat. PROGRAM: 12. 00 – 15. 00 h. – projektové odpoledne na téma „Exotická zvířata“ s lektorkami z Mobilního zvěřince, potom děti odchází domů podle rozpisu sraz...