ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍSEK 1994-2023

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Ve dnech 27. a 29. 10. jsou podzimní prázdniny. V těchto dnech je rovněž přerušen provoz školní družiny.

OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na den 27. 9.  2021   ř e d i t e l s k é   v o l n o. Tento den rovněž nebude...

Úvodní informace

Středa 1. 9. – slavnostní zahájení školního roku.  Platí nařízení, že všichni jsou povinni při vstupu do budovy školy používat ochranné prostředky dýchacích cest. Preventivní testování žáků prostřednictvím antigenních testů v naší škole proběhne 2., 6. a 9. 9. (nemusí se...

OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na dny 9. 6.,  10. 6. a 11. 6.  2021  ř e d i t e l s k é   v o l n...

NÁVRAT K PREZENČNÍ FORMĚ VÝUKY od 12. dubna 

Od pondělí 12. 4. je žákům naší školy umožněna osobní přítomnost na vzdělávání. Výuka bude probíhat beze změn podle běžného rozvrhu hodin v provizorních prostorách ŠD, a to včetně předmětu Náboženství (poprvé 12.4.). Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je škole uložena...

Informace k zápisu do 1. ročníku

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022   Vážení rodiče, zápis k povinné školní docházce proběhne v důsledku vládních protiepidemických opatření s upuštěním od některých tradičních postupů tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých.   Zápis se skuteční se...

USNESENÍ VLÁDY ČR – PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ:

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.: provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní...

Termíny prázdnin

v pátek 29. 1. – pololetní prázdniny 1. – 5. 2. – jarní prázdniny. Ve škole se opět sejdeme v pondělí 8. 2. Činnost ŠD bude o prázdninách přerušena.                       ...

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 21. 12. – 3. 1.

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků: základních škol, středních škol a konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých...

NÁVRAT VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY K PREZENČNÍ VÝUCE OD STŘEDY 18. 11.

Vzhledem ke zlepšené epidemiologické situaci je od 18. listopadu dovolena osobní přítomnost  žáků ve škole – prezenční výuka. Z důvodu probíhající přestavby části budovy školy se bude od tohoto dne až do odvolání výuka konat v prostorách školní družiny. Podle pokynů MŠMT...

16. 11. 2020 – ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na pondělí 16.  11.  2020   ř e d i t e l s k é    v o l n o. Tento den rovněž nebude v provozu...