Fotogalerie 2016/2017

Školní výlet

Výstava obrazů “Malíři z Vysočiny”

Exkurze HZS Bystřice n. P

Den dětí s SK Bystřice n. P.

Výlet do zábavného parku Mirakulum Milovice

“Cvičení v přírodě – pěší výlet do Věcova a “otvírání” studánky Mišánky”

Školní besídka “Se zvířátky do pohádky” a scénka “Vašek cestovatel

Tvořivá dílna – technika černé drátování (maminky), výroba popcornových oveček (děti)

Divoký Madagaskar – Kateřina Motani (Lísek čte dětem)

“Návštěva Městské knihovny v Bystřici n. P. “

TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA

VÝTVARNÁ DÍLNA V ZŠ TGM Bystřice n. P.

Podzimní úklid

 

Exkurze do Horáckého muzea
v Novém Městě n. M.

Program primární prevence “Jako Ty!”

Noc ve školní družině “Ničeho se nebojíme!”

Cvičení v přírodě “Za smírčími kameny”

Program “První pomoc a život ohrožující situace”

Zeleninový den