Fotogalerie 2016/2017

Školní výlet

Výstava obrazů „Malíři z Vysočiny“

Exkurze HZS Bystřice n. P

Den dětí s SK Bystřice n. P.

Výlet do zábavného parku Mirakulum Milovice

„Cvičení v přírodě – pěší výlet do Věcova a „otvírání“ studánky Mišánky“

Školní besídka „Se zvířátky do pohádky“ a scénka „Vašek cestovatel

Tvořivá dílna – technika černé drátování (maminky), výroba popcornových oveček (děti)

Divoký Madagaskar – Kateřina Motani (Lísek čte dětem)

„Návštěva Městské knihovny v Bystřici n. P. „

TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA

VÝTVARNÁ DÍLNA V ZŠ TGM Bystřice n. P.

Podzimní úklid

 

Exkurze do Horáckého muzea
v Novém Městě n. M.

Program primární prevence „Jako Ty!“

Noc ve školní družině „Ničeho se nebojíme!“

Cvičení v přírodě „Za smírčími kameny“

Program „První pomoc a život ohrožující situace“

Zeleninový den