Samostudium 1. ročník

PRAVIDELNÉ ONLINE (Teams) SETKÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ročníku bude probíhat  podle idividuálního časového rozpisu.

Denně český jazyk + ostatní předměty dle rozpisu: PO – matematika, ÚT – prvouka, ST – matematika, ČT – AJ (+ zadání úkolů do matematiky na pondělí).

18. 5. 2020  PONDĚLÍ

 • DO DNEŠNÍHO DNE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PROKAZATELNOU FORMOU NAHLÁSÍ ŠKOLE , ZDA ŽÁK NASTOUPÍ-NENASOUPÍ 25.5. DO ŠKOLY
 • ONLINE KONZULTACE podle časového rozpisu.
 • SLABIKÁŘ: s. 8
 • Zdokonalujeme čtení s. 10
 • PÍSANKA s. 20
 • Matematika: PS s. 36,
  Procvičujeme s Matýskem s. 24

19. 5. – 22. 5. 2020   (ÚTERÝ – PÁTEK)

 • ONLINE KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT podle individuálního zájmu – možnost nového časového rozpisu.
 • VE ŠKOLNÍ APLIKACI TEAMS BUDE UČIVO ROZEPSÁNO po DNECH + v kanálech předmětů budou odkazy k procvičování učiva
 • SLABIKÁŘ s. 9,10,11 + Zdokonalujeme čtení s. 11,12,13
 • Do sešitu ČJ přepsat správné znění vět ze Slabikáře – cv. 7, s.7
 • Písanka s. 21-25
 • Matematika: PS s. 37, 38 + Procvičujeme s Matýskem s. 25 ,26
  Prvouka: PS s. 58