Samostudium 2. ročník

PRAVIDELNÉ ONLINE (Teams) SETKÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2. ročníku s vyučujícími bude probíhat v 9.15 – 9.45 hodin.

Denně český jazyk + ostatní předměty dle rozpisu: PO – matematika, ÚT – prvouka, ST – matematika, ČT – AJ (+ zadání úkolů do matematiky na pondělí).

18. 5. 2020  PONDĚLÍ

 • ONLINE KONZULTACE podle časového rozpisu.
 • Český jazyk: zpaměti zvládnout vyjmenovat 10 slovních druhů
 • Téma: PODSTATNÁ JMÉNA
 • UČ s. 91, cv. 1,2,4 – ústně
 • PS s. 22, cv. 1,2,3,4
 • Matematika: PS s. 28, 29

19. 5. – 22. 5. 2020   (ÚTERÝ – PÁTEK)

 • ONLINE KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT podle individuálního zájmu – možnost nového časového rozpisu.
 • VE ŠKOLNÍ APLIKACI TEAMS BUDE UČIVO ROZEPSÁNO po DNECH + v kanálech předmětů budou odkazy k procvičování učiva
 • Český jazyk: UČ s. 87, cv. 1a do sešitu ČTENÍ + s. 91, cv. 5 + s. 92, cv. 6 – ústně
 • UČ s. 92, cv. 6 – do sešitu čj
 • PS s. 23 – celá
 • Písanka s. 26,27
 • Čítanka s. 128-130
 • Jsem čtenář s. 38, 39
 • Matematika: ve školní verandě jsou k vyzvednutí pětiminutovky + zápis do sešitu – násobilka č. 5 – udělej si stránku v sešitě
 • Prvouka:  Společenství voda – vyzvedni si ve školní verandě nové obrázky živočichů a velký papír – udělej plakát na téma rybník (vystříhej obrázky z papíru a popiš, případně napiš zajímavosti, které jsi se dozvěděl).
 • Anglický jazyk: PS s. 49