Samostudium 3. ročník

PRAVIDELNÉ ONLINE (Teams) SETKÁVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKU s vyučujícími  bude probíhat v 9.00 – 9.30 hodin.

Denně český jazyk + ostatní předměty dle rozpisu: PO – matematika, ÚT – prvouka, ST – matematika, ČT – AJ (+ zadání úkolů do matematiky na pondělí).

  PONDĚLÍ 18. 5.

 • ONLINE KONZULTACE podle časového rozpisu.
 • Český jazyk: VYJMENOVANÁ SLOVA PO V – OPAKOVÁNÍ
 • PS s. 28, cv. 1,2
 • HVS s. 50 celá
 • Matematika: UČ s. 47, cv. 1 do sešitu celé + cv. 3 – 2 sloupečky do sešitu M

  ÚTERÝ – PÁTEK  (19. 5. – 22. 5.)

 • ONLINE KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT podle individuálního zájmu – možnost nového časového rozpisu.
 • VE ŠKOLNÍ APLIKACI TEAMS BUDE UČIVO ROZEPSÁNO po DNECH + v kanálech předmětů budou odkazy k procvičování učiva
 • Český jazyk: UČ s. 91, cv. 1,2,3 – ústně + cv. 4 napsat jako „běhací“ diktát do sešitu DIKTÁTY
 • UČ s. 92 – ústně + volný list (k vyzvednutí ve školní verandě)
 • HVS s. 51
 • Písanka s. 24,25
 • Čteme s porozuměním s. 17,18,19
 • Matematika: PS s. 38, donést ke kontrole do školní verandy sešit M1
 • Procvičujeme násobení a dělení pro 3. ročník – vypracuj s. 3,4,5,8,9,10
 • Prvouka: UČ s. 60  + ve verandě si vyzvedni pracovní listy a velký papír (modrásek a mraveniště, šídlo modré, včela medonosná) – přečti si a vytvoř lapbook nebo plakát na téma BEZOBRATLÍ  ŽIVOČICHOVÉ
 • Anglický jazyk: UČ s. 43, otázka: Do you like apples? Správná odpověď:  Yes, I do. (ano), No I don’t. (ne)
 • PS  s. 43, cv. 4