VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 21. 12. – 3. 1.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 21. 12. – 3. 1.

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků: základních škol, středních škol a konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých...

Pozvánka na informativní schůzku

PROGRAM: organizační změny ve výuce a provozu ŠD v důsledku změny financování RŠ nabídka spolupráce při organizaci volnočasových aktivit seznámení s plánem stavebních úprav budovy školy dotazy

Pozvánka na přednášku

Vážení rodiče, ve čtvrtek 4. 10. 2018 v 17.00 hodin se v naší ZŠ bude konat přednáška Mgr. Miloslava Hubatky na téma: „Kompas úspěšné výchovy“. Akce se uskuteční jako 6. setkání rodičů v rámci projektu šablony „Projekt ZŠ Lísek“ (v tomto...

Sběr odpadového papíru

V týdnu 24. 4. – 2. 5. pořádáme sběr odpadového papíru (odvoz 3. 5. ráno). Prosíme, abyste sběr shromažďovali ve verandě KD. Finanční výtěžek vložíme do PDF.

Informace o plaveckém výcviku

Předběžně informujeme o PLAVECKÉM VÝCVIKU. Jako v předchozích letech se uskuteční v rozsahu 10 lekcí – čtvrtky 13, 30 – 14, 30 hodin (přesné termíny a další potřebné informace včas oznámíme) v dubnu – červnu v bazénu hotelu Skalský dvůr. Od letošního školního roku...

Pozvánka – „Lísek čte dětem“

Ve čtvrtek 22. 2. v 17.00 hodin bude v rámci akce „Lísek čte dětem“ v naší škole číst režisér dokumentárních filmů a hudební pedagog Zdeněk Novotný – Bričkovský z knihy „Miltonovo tajemství“ (Eckhart Tolle). Téma doprovodného programu je „Ticho jako nejvyšší hudba“.