INFORMACE

Ve čtvrtek 28. 1. bude z organizačních důvodů (zápis) provoz ŠD pouze do 14,00 hodin.

Ve čtvrtek 28. 1. děti dostávají výpis z vysvědčení  za první pololetí – škole se nevrací.

V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny.

Připomínáme úhradu úplaty za ŠD na 2. pololetí

do 15. 2. (200 Kč/žák).

V pondělí  1. 2. pojedeme do Bystřice n. P. na divadelní představení PRINCEZNA ZE MLEJNAhraje Divadlo beze jména.

Sejdeme se v 6,55 hod. na autobusové zastávce. S sebou pití a svačinu. Doprava i vstupné hrazeno z DF. Návrat v 11,30 h. Provoz ŠD beze změn.

Zobrazit další články...