Organizace závěru školního roku

17. 6. – návštěva dětí ze ZŠ Věcov, závěrečná lekce plavání

22. 6. – pojedeme do KD v Bystřice n. P. na muzikálovou pohádku „Princové jsou na draka“.

Sejdeme se v 6,45 hod.na zastávce – VŠICHNI! (pojedeme prvním autobusem, protože druhým jede ZŠ Věcov. Na děti z Míchova počkáme na autobusovém nádraží v Bystřici n. P. )

S sebou: pití a svačinu, drobné kapesné na zmrzlinu.

Doprava a vstupné bude hrazené z výtěžku za sběr papíru.

23. 6. – vybíráme učebnice, zkontrolujte stav!

– návštěva dětí ze ZŠ Zubří, společný program

– zkrácené vyučování, končíme po 4. vyučovací hodině, ŠD v normálním pořádku

– náboženství už není

24. nebo 25. 6. – v případě příznivého počasí pojedeme na výlet na kolech (Koníkov – Odranec a zpět), upřesňující informace ještě děti včas dostanou.

– tyto dny výuka končí po 4. vyučovací hodině, děti si přinesou igelitovou tašku na výkresy

– úklid třídy

26. 6. – slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s žáky 3. ročníku, vysvědčení

– děti odchází v 8, 15 hodin domů

– není provoz ve ŠD, obědy mají děti odhlášené

Případné dotazy odpovím na tel.: 566 551 846 nebo 739 062 820.

DĚKUEME ZA SPOLUPRÁCI PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK A PŘEJEME PĚKNĚ PROŽITÉ POHODOVÉ PRÁZDNINY !!!

Zobrazit další články...