Upozornění – Organizační změny !!!

Vzhledem k malému počtu dětí přihlášených ke stravování ve dnech 25. – 27. 6. rozhodla vedoucí stravování, že provoz ŠJ bude v letošním školním roce ukončen dne 22. 6. 2018.

Z tohoto důvodu přistupujeme k některým organizačním změnám proti původnímu plánu.

  1. 6. – školní výlet (informace dostávají děti zvlášť)
  2. 6. – odevzdávání učebnic, kontrola stavu (za nadměrné opotřebení nebo ztrátu budeme vybírat finanční náhradu)
  3. 6. – třídnické práce – děti si přinesou igelitovou tašku na výkresy
  4. 6. – divadelní představení „Kráska a zvíře“
  5. 6. – cyklistický výlet (podle aktuálního počasí) + rozloučení se ŠD
  6. 6. – ukončení školního roku, vysvědčení
  7. 6. – ředitelské volno

DĚKUJEME ZA PŘÍKLADNOU SPOLUPRÁCI BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU A VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Zobrazit další články...