Úvodní informace

Středa 1. 9.slavnostní zahájení školního roku. 

Platí nařízení, že všichni jsou povinni při vstupu do budovy školy používat ochranné prostředky dýchacích cest. Preventivní testování žáků prostřednictvím antigenních testů v naší škole proběhne 2., 6. a 9. 9. (nemusí se mu podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dni od prodělané nemoci COVID-19).

Ve čtvrtek 2. 9. budou mít žáci prvního ročníku zkrácenou výuku –  pouze 2 vyučovací hodiny (v 9.30 hodin odchází domů).

2. a 3. 9.  – třídnické práce, výuka čtyři vyučovací hodiny denně. Od pondělí 6. 9. bude výuka dle rozvrhů jednotlivých ročníků v plném rozsahu.

Školní družina zahajuje provoz ve čtvrtek 2. 9. v normálním režimu podle rozvrhu provozu (UPOZORNĚNÍ: ranní provoz ŠD bude opět probíhat v budově ZŠ) – zájemce prosíme vyplnit přihlášku (časy odchodu můžete podle potřeby kdykoliv změnit). Při nástupu do ŠD si děti přinesou přezůvky a v případě zájmu i něco na převlečení.

Školní jídelna je v provozu  od čtvrtka  2. 9.

Výuka nepovinného předmětu Náboženství (katolické náboženství) bude zahájena v pondělí 13. 9. podle rozvrhu, evangelické náboženství ve středu 15. 9.

Předběžně informujeme, že v pondělí 13. 9. se bude v 16.00 hodin konat informativní třídní schůzka.

 

Zobrazit další články...