Pozvánka k zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče, milí předškoláci,

ZŠ Lísek vás zve k ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

pro školní rok 2019/2020, který se  bude konat

ve středu 3. dubna 2019 od 13, 00 do 17, 00 hod.

Informace o organizaci a průběhu zápisu:

Formální část – podání žádosti o přijetí a ostatní náležitosti (s sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce).

Motivační část – rozhovor s dítětem, zjišťování řečových schopností a komunikativních dovedností dítěte (děti mohou mít připravenou básničku nebo písničku), sledování znalosti základních číselných a matematických pojmů, orientace v řadě čísel 1 – 10, prostorové a časové pojmy, barvy.

V případě, že zákonný zástupce žádá pro své dítě odklad školní docházky, je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a  odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa nejpozději do 30. 4. 2019.

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v tomto termínu k zápisu dostavit, kontaktujte ředitelku školy na tel. č.: 566 551 846, 739 062 820

Zobrazit další články...